Szchenyi Fejlesztsek

Rehabilitációs intézet

Rehabilitációs intézet

Rehabilitációs Intézetünk 1990. óta nyújt lehetőséget motivált szenvedélybetegeknek bentlakásos hosszúterápián való részvételre. Az Intézet lakói 18-45 év közötti drog és alkoholfüggő férfiak. Meggyőződésünk, hogy egy érzelmileg támogató, emellett normákat és értékeket közvetítő közösségben a függőség értelmét veszti és elkezdődik a józanság mélyen átélt valósága, ami elég szép és vonzó ahhoz, hogy életcéllá váljon.
Az Intézet keresztyén (református) lelkiséget képvisel a mindennapokban és a szakmai munkában egyaránt, ezért a lakók számára a hit mint megtartó erő is elérhetővé válik. Intézetünk a kanadai Portage modell alapján dolgozik, mely a klasszikus önsegítő terápiás közösség megőrzése mellett a szociális készségek (kommunikáció, segítségkérés, objektivitás, konfliktuskezelés) tanítására és gyakorlására koncentráló program. Az egyéni fejlődés üteméhez igazított terápiás idő alatt az önálló, józan életvezetéshez szükséges képességek kifejleszthetők. Az intézmény 28 férőhelyes, a javasolt terápiás idő 13 hónap, mely idő hosszabbítható, illetve sikeres terápia esetén kiegészíthető a Támogatott Lakhatás lehetőségeivel.

Rehabilitáció:
A rehabilitáció a szenvedélybeteg ellátásban azt a bentlakásos, több hónapot igénybevevő kezelési formát jelenti, ahol a dependens/függő szenvedélybeteg testi-lelki-szociális felépülése valósulhat meg. Jellemzően a lakóhelytől távoli, szigorú kereteket alkalmazó terápiás forma, ami kifejezetten számol az izoláció (elszigetelés) és az újrastrukturálás (újjáalakítás) terápiás formáival. Az előző életstílustól való radikális távolodás és új baráti és támogató kapcsolatokra építkező életforma és életszemlélet kialakítása jellemzi. Az új életformát és életszemléletet a függőséggel szembeni tudatosság és a pozitív életszemlélet szükséges hogy jellemezze. A zsibriki rehabilitációnak elválaszthatatlan része a keresztyén, református gondolkozásmód és értékrend, melyek meghatározóak a támogató légkör és kommunikációs stílus kialakításában illetve megőrzésében.
Zsibriktõl az első lakott település 4 kilométerre van, a kimenők és a látogatások szervezetten, tervszerűen történnek. A terápiában töltött időt a terápiás fázisok teljesítésétől függ, de minimális ideje 12-13 hónap. A napokat csoport-terápiás ülések, munkavégzés, és közösségformáló szabadidős tevékenységek teszik ki.

Prevenció:
A prevenció jelentheti általánosan a szerhasználat megelőzésére irányuló beavatkozásokat, iskolai prevenciós előadások, vagy hosszabb távú programok megvalósítását, vagy célzottan a rizikócsoportba tartozó korosztályok vagy csoportok számára kialakított programot.
Alapítványunk a kezdetektől foglalkozik prevenciós előadásokkal, melyek erőssége hogy felépülőben levő szenvedélybetegek bevonásával történik, tehát hiteles élmények-tapasztalatok megosztására épül a program. Szívesen veszünk részt hosszabb távú, egymásra épülő programsorozatokban, valamint magunk is szervezünk ilyen programokat. Nagy tapasztalatunk van az iskolai prevencióban, gyülekezeti szolgálatokban.

Utógondozás:
Utógondozásnak hívunk minden olyan szervezett és hosszú ideig (minimum 6 hónap) tartó terápiás jellegű folyamatot, aminek célja a tartós absztinencia megőrzése, a visszaesések megelőzése, a terápiában tanult és elért eredmények megszilárdítása, megtartása.
A Zsibriki Drogterápiás Intézetben több lehetőség is van utógondozásra. A zsibriki Szenvedélybetegek Támogatott Lakhatása adja a legszervezettebb kereteket az utógondozásra. Sikeres rehabilitációt követően lehet felvételt nyerni a Támogatott Lakhatásba.

Indokok lehetnek: Tolna megyei képzésben való részvétel, a szociális rászorultság, külső munkahely a környéken, vagy szociális foglalkoztatásban való részvétel.  Ez a fajta utógondozás jelent egy életvezetési kontrollt is, személyes kezelési tervet, és a bonyhádi utógondozói programban való részvételt.
A visszaesés megelőző csoportokon téma a gyógyuló család, krízishelyzetek kezelése, szerhasználó barátokkal való kapcsolattartás módja…stb. A program nyitott, minden absztinens szenvedélybeteg részt vehet rajta, akkor is, ha nem Zsibriken, hanem máshol (Szigetvár, Pécsvárad, Palánk…) vált absztinensé.
Támogatjuk ezen kívül más szervezetek programjaiban való részvételt is, kiemelten a budapesti Válaszút Misszió (Bp: Krisztina krt 5.) programjait, de ugyanúgy a NA ( Narcotics Anonymus) gyűléseken vagy AA (Alcoholics Anonymus) gyűléseken való részvételt. Mindezek mellett ajánljuk a lakóhelyekhez közeli egyházi gyülekezetek, lelkészek látogatását.

Elterelés (–függőséget kezelő ellátás):
A büntető törvénykönyv lehetőséget ad arra, hogy függő személy  kábítószerrel való visszaélés esetén 6 hónapos kezeléssel  ki lehessen váltani az egyébként 2 év szabadságvesztésnél nem nagyobb büntetési tételt jelentő bűncselekmény büntetését. Akit az állapotfelmérés függőnek nyilvánít, annak a rehabilitációs intézeti kezelést ajánljuk, ahol 6 hónapos kezelésről szóló igazolást elfogadja az ügyészség.

Fejlesztő foglalkoztatás:
A rehabilitációs intézetben napi 4 órában fejlesztő foglalkoztatás foglalkoztatás zajlik, ami az engedélyezési eljárást követően valamennyi zsebpénzt biztosít a munkavégzés ellenértékeként. A Támogatott Lakhatásban van lehetőség fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra, ahol napi 8 órában munkaviszony keretében a mindenkori minimálbér összegéért lehet dolgozni. A munka jellege: gyümölcstermesztés, veteményeskert gondozása, parkrendezés, irodai kisegítő foglalkoztatás. A munkák a Zsibriki Drogterápiás Intézet Központi Épületében illetve földterületein valósulnak meg és eredményeik az Intézetben kerülnek felhasználásra, feldolgozásra.

Letölthető dokumentumok
(Letöltés menete: A linkre jobb egérgombbal kattintani, majd link mentése másként.)
Felvételi kritériumok 2021
Felvételi megállapodás Zsibrik Drogterápiás Intézet
Előgondozással kapcsolatos információk
Térítési díj tájékoztató
Házirend 2023
Szakmai Program 2023
Éves szakmai terv

Felvételi folyamat
Kérelem
Egészségi állapotra vonatkozó igazolás
Vagyonnyilatkozat
Jövedelemnyilatkozat

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company