Szchenyi Fejlesztsek

Programjaink

Rehabilitáció: 

A rehabilitáció a szenvedélybeteg ellátásban azt a bentlakásos, több hónapot igénybevevő kezelési formát jelenti, ahol a dependens/függő szenvedélybeteg testi-lelki-szociális felépülése valósulhat meg. Jellemzõen a lakóhelytõl távoli, szigorú kereteket alkalmazó terápiás forma, ami kifejezetten számol az izoláció (elszigetelés) és az újrastrukturálás (újjáalakítás) terápiás formáival. Az elõzõ életstílustól való radikális távolodás és új baráti és támogató kapcsolatokra építkezõ életforma és életszemlélet kialakítása jellemzi. Az új életformát és életszemléletet a függõséggel szembeni tudatosság és a pozitív életszemlélet szükséges hogy jellemezze. A zsibriki rehabilitációnak elválaszthatatlan része a keresztyén, református gondolkozásmód és értékrend, melyek meghatározóak a támogató légkör és kommunikációs stílus kialakításában illetve megõrzésében.

Zsibriktõl az elsõ lakott település 4 kilométerre van, a kimenõk és a látogatások szervezetten, tervszerûen történnek. A terápiában töltött idõt a terápiás fázisok teljesítésétõl függ, de minimális ideje 10-12 hónap. A napokat csoport-terápiás ülések, munkavégzés, és közösségformáló szabadidõs tevékenységek teszik ki.

Prevenció:

A prevenció jelentheti általánosan a szerhasználat megelõzésére irányuló beavatkozásokat, iskolai prevenciós elõadások, vagy hosszabb távú programok megvalósítását, vagy célzottan a rizikócsoportba tartozó korosztályok vagy csoportok számára kialakított programot.

Alapítványunk a kezdetektõl foglalkozik prevenciós elõadásokkal, melyek erõssége hogy felépülõben levõ szenvedélybetegek bevonásával történik, tehát hiteles élmények-tapasztalatok megosztására épül a program. Szívesen veszünk részt hosszabb távú, egymásra épülõ programsorozatokban, valamint magunk is szervezünk ilyen programokat.  Nagy tapasztalatunk van az iskolai prevencióban, gyülekezeti szolgálatokban.

Utógondozás:

Utógondozásnak hívunk minden olyan szervezett és hosszú ideig (minimum 6 hónap) tartó terápiás jellegû folyamatot, aminek célja a tartós absztinencia megõrzése, a visszaesések megelõzése, a terápiában tanult és elért eredmények megszilárdítása, megtartása.

A Zsibriki Drogterápiás Intézetben több lehetõség is van utógondozásra.

A zsibriki Szenvedélybetegek Átmeneti Intézménye adja a legszervezettebb kereteket az utógondozásra. Sikeres rehabilitációt követõen lehet felvételt nyerni az Átmeneti Intézménybe. Indokok lehetnek:Tolna megyei képzésben való részvétel,  a szociális rászorultság, külsõ munkahely a környéken, vagy szociális foglalkoztatásban való részvétel, amellyel még egy évig

Ez a fajta utógondozás jelent egy életvezetési kontrollt is, személyes kezelési tervet, és a bonyhádi utógondozói programban való részvételt.

Bonyhádi utógondozó program: A Jordán Klub helységében (Bonyhád, Spár Irodaház elsõ emelet) péntekenként van a zsibriki közösség utógondozó programja, melyben önsegítõ jelleggel kidolgozott visszaesés megelõzõ program szerint tartunk csoportokat.

A csoportokon téma a gyógyuló család, krízishelyzetek kezelése, szerhasználó barátokkal való kapcsolattartás módja…stb. A program nyitott, minden absztinens szenvedélybeteg részt vehet rajta, akkor is, ha nem Zsibriken, hanem máshol (Szigetvár, Pécsvárad, Palánk…) vált absztinensé.

Támogatjuk ezen kívül más szervezetek programjaiban való részvételt is, kiemelten a budapesti Válaszút Misszió (Bp: Krisztina krt 5.) programjait, de ugyanúgy a NA ( Narcotics Anonymus) gyûléseken  vagy  AA (Alcoholics Anonymus) gyûléseken való részvételt.

Mindezek mellett ajánljuk a lakóhelyekhez közeli egyházi gyülekezetek, lelkészek látogatását.

Fejlesztő foglalkoztatás:

A Zsibriki Drogterápiás Intézetben, napi 4 órában, fejlesztő foglalkoztatás zajlik, ami az engedélyezési eljárást követően valamennyi zsebpénzt biztosít a munkavégzés ellenértékeként.

A Civil Addiktológiai Központ-Szenvedélybetegek Nappali Ellátásában, és a Támogatott Lakhatás keretein belül is van lehetőség fejlesztő foglalkoztatásra, ahol napi 8 órában munkaviszony keretében a mindenkori minimálbér összegéért lehet dolgozni.

A munka jellege: gyümölcstermesztés, veteményeskert gondozása, parkrendezés, irodai-adminisztrációs feladatok. A munkák a Zsibriki drogterápiás Intézet földterületein valósulnak meg és eredményeik az Intézetben kerülnek felhasználásra, feldolgozásra.

A foglalkoztatás az intézmény szakmai programjába illeszkedően, az egyéni fejlesztési, rehabilitációs tervben foglaltak szerint kerül kialakításra. Célja az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő foglalkoztatás. Az intézményen belüli foglalkoztatás hatásaiként elmondható, hogy a hatékony rehabilitáció megvalósul, a szociális szolgáltatások háttérfunkciója erősödik, komplex szolgáltatások működnek, az ágazatok közötti együttműködés javul. A passzív ellátást felváltja az aktív jövedelemszerző tevékenység, a foglalkoztatás kapcsolódik a társadalmi befogadás programjához. 

A Munka Törvénykönyve szerinti fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatás célja az ellátott testi és szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése, továbbá az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre.

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company